BaJaVa ry:n kasvatuksen tavoiteohjelma 2021-2023
BaJaVa ry on aloittanut vuonna 2024 yhteisen KTO-ohjelman rakentamisen Siam-Orient yhdistyksen kanssa. Alla olevat tiivistelmät ovat otteita vuonna 2021 julkaistusta, Kissaliiton hyväksymästä BaJaVan KTO-ohjelmasta itämaisille kissaroduille.

1. Yhteenveto
2. Rodun tausta
3. Rotuyhdistys ja sen historia
4. Rodun nykytilanne
5. Aikaisemmat toimenpiteet
6. Kasvatuksen tavoitteet ja toteutus

BaJaVan pentuekysely

Itämaisten kissojen terveyttä kartoitetaan ja tutkitaan kissojen kasvattajille ja omistajille suunnattujen kyselyiden avulla. Pentuekysely on kasvattajille tarkoitettu kysely, joka kasvattajien toivotaan täyttävän jokaisesta syntyneestä pentueesta, pentujen täyttäessä 14 viikkoa. BaJaVa ry ja Siam-Orient ry ovat aloittaneet vuoden 2024 alussa yhteisen pentuekyselyn rakentamiseen. Kysely korvaa BaJaVan aiemman pentuekyselyn. Kasvattajien ilmoittamat pentuetiedot tallentuvat uuden kyselyn myötä yhteiseen tietokantaan. Tietokanta on nimetön ja riittää, että kasvattaja vastaa kyselyyn kumman tahansa yhdistyksen kautta. Tietokannan avulla rakennetaan tulevaisuudessa itämaisten rotujen kasvatuksen tavoiteohjelmaa (KTO). 
Pentuekyselyssä kohdistamme huomion pentuekokoon, synnytyskomplikaatioihin, imetysaikaan, synnynnäisiin epämuodostumiin ja pentukuolemiin. Kyselyn muuttujat on valittu niin että ne täydentävät Kissaliiton jo keräämiä tietoja rekisteröidyistä pennuista.
Täyttämistä helpottaa jos kasvattaja pitää huolellista kirjaa kaikista synnytykseen ja pentujen kasvuun liittyvistä seikoista, kuten myös kuolleena syntyvien pentujen epämuodostumista, pentujen sairasteluista ja synnynnäisistä vioista.
Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota noin kymmenen vuorokauden ikäisillä pennuilla mahdollisesti ilmenevään lattarintaan sekä pieniin napatyriin, jotka lievissä tapauksissa korjaantuvat itsestään jo luovutusikään mennessä. 
Kysely on täysin luottamuksellinen ja toivomme kasvattajien suhtautuvan asiaan positiivisesti ja vastaavan mahdollisimman rehellisesti.

Näin osallistut pentuekyselyyn:

  • Ota esille pentuetta koskevat dokumentit ja muistiinpanosi
  • Täytä kysely huolellisesti
  • Riittää, että vastaat kyselyyn kerran joka pentueesta (vaikka kuuluisit myös Siam-Orient kissayhdistykseen). Vastauksesi tallentuu nimettömänä yhteiseen tietokantaan.
  • Pentuvälittäjä vastaa myös mahdollisiin kysymyksiisi.

Linkki kasvattajille pentuekyselyyn