Pitkäkarvakasvatuksen sääntöjä

Kaikkien kissojen kasvatukseen liittyvät säännöt löytyy Kissaliiton sivuilta, mutta tässä muutamia sääntöjä.

Yleisiä sääntöjä ja suosituksia

Kasvattajan ja siitosuroksen omistajan täytyy olla Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäsen. Kasvattajalla täytyy olla kasvattajanimi ja kasvattajasopimus Kissaliiton kanssa sekä vuoden 2010 alusta uusien kasvattajien on käytävä kasvattajakurssi.

Siitosuroksen omistajan on tehtävä kirjallinen sopimus kissaliiton kanssa.

Suositeltavaa on testata siitokseen käytettävät kissat FeLV/FIV negatiivisiksi. Kissalan olisi syytä testata myös sieni vuosittain eritoten, jos talouteen on tuotu ulkomailta kissoja tai kissat käyvät säännöllisesti näyttelyissä.

Kasvatukseen ei saa käyttää eikä myydä kissoja, joilla on synnynnäinen poikkeavuus. Joissakin tapauksissa voidaan pyytää erityislupa Rotutoimikunnalta. Kasvattaminen ei ole sallittua kuuroilla valkoisilla kissoilla eikä aikuisella kissalla, jolla on näkyvä napatyrä.

Pentujen alin luovutusikä on 14 viikkoa.

Kissaliiton sääntöjä koskien IV-kategoriaa

 3.6.4 Valkoiset kissat Valkoisten kissojen kuulo on testattava ennen kasvatuskäyttöä. Kahta valkoista kissaa ei saa astuttaa keskenään.

  5.1.2.1 Var(iantti) Poistettu

  6.1.1 Sisarrodut (BAL SIA OSH OLH) ovat rotuja, joilla on sama standardi lukuun ottamatta turkin pituutta ja/tai kuviointia ja jotka voi astuttaa keskenään ilman erikoislupaa

  6.21 SIA/BAL/OSH/OLH (siamilainen, balineesi ja itämainen lyhytkarva/pitkäkarva) SIA/BAL/OSH/OLH täytyy olla DNA-testattu CEP290 (PRA-rdAC) varalta ennen astutusta, ellei molempien vanhempien ole todistettu olevan vapaita PRA:n suhteen (N/N). Kissojen, jotka on tämän säännön perusteella testattava, tulee olla tunnistettavissa mikrosirulla tai tatuoinnilla. Mikrosiru- tai tatuointinumero tulee toimittaa testausdokumenttien mukana laboratorioon ja sen tulee käydä selvästi ilmi testitulostodistuksesta Vain seuraavat yhdistelmät ovat sallittuja: • PRA ei-kantaja (N/N) x PRA ei-kantaja (N/N) • PRA ei-kantaja (N/N) x PRA kantaja (N/rdAC) Testitulokset täytyy rekisteröidä ja tulostaa kohdan 3.5.1 mukaisesti. Kaiken väristen siamilaisten ja balineesien risteyttäminen minkään hopeanvärisen kissan kanssa on kielletty. Kasvattajan hakemuksesta FIFe-jäsen voi myöntää poikkeusluvan. Näissä tapauksissa rotutoimikunta on vastuussa jälkeläisten värien määrittämisestä. Kissaliitto Siitoksessa käytettäville siamilaisille, balineeseille, itämaisille lyhyt- ja pitkäkarvoille pentueen rekisteröimiseksi täytyy pentueen vanhemmista toimittaa rotukirjaajalle virallinen, eläinlääkärin ottama DNA-testitulos PRA (etenevä verkkokalvon rappeuma, progressiivinen retina atrofia) rdAc-geenivirheen varalta sekä eläinlääkärin näytteenottotodistus näytteenotosta. Testi on otettava tunnistusmerkitystä kissasta ennen ensimmäistä astutusta. Jos kissa polveutuu tämän geenivirheen varalta virallisesti negatiivisiksi (N/N) testatuista vanhemmista ei testitulosta tarvitse toimittaa.