Etenevä verkkokalvon rappeuma (PRA, progressive retinal atrophy) on kissojen silmäsairaus, joka vähitellen johtaa kissan sokeutumiseen. Verkkokalvon rappeumaa sairastavan kissan näkö on normaali noin 7-8 kuukauden ikään asti, jolloin silmän verkkokalvo alkaa rappeutua. Sairauden edetessä kissan näkö heikkenee asteittain ja kissa sokeutuu yleensä 4-5 vuoden iässä. Tautiin ei ole hoitokeinoja. Verkkokalvon rappeuma ei aiheuta kissalle kipuja ja sokeutumista voi olla vaikea huomata, koska näkö heikkenee vähitellen ja kissa pystyy korvaamaan tilannetta muilla aisteillaan.

Verkkokalvon rappeuma johtuu yhden geenin, CEP290 virheestä. Geenivirhettä kutsutaan nimellä rdAc. Sairaus periytyy peittyvästi, eli kissan on saatava virheellinen geeni sekä emoltaan että isältään sairastuakseen. Vain yhtä virheellistä geeniä kantavat kissat eivät sairastu, mutta ne periyttävät geenivirhettä puolelle jälkeläisistään. Verkkokalvon rappeuma on hyvin tunnettu abessinialaisilla ja somaleilla, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan perinnöllistä verkkokalvon rappeumaa esiintyy yhtä lailla siamilaisilla, balineeseilla, itämaisilla lyhyt- ja pitkäkarvoilla sekä peterbaldeilla. 

Nykyisten geenitestien avulla voidaan testata, mitkä kissat kantavat verkkokalvon rappeuman geenivirhettä. Testi on sama mitä käytetään abessinialaisille ja somaleille. Kasvatuskissat on testattava verkkokalvon rappeuman varalta geenitestillä. rdAC-mutaation kantajia ei tulisi suoraan karsia jalostuksesta, mutta jotta estettäisiin silmäsairaiden pentujen syntyminen, tulisi nämä astuttaa vain normaalin testituloksen saaneen kissan kanssa. Valitsemalla jatkokasvatukseen normaalin testituloksen saaneet pennut, voidaan verkkokalvon rappeumasta päästä eroon parhaimmillaan jo parissa sukupolvessa.