BaJaVa:n pentuekyselyn tulokset

BaJaVan pentuekysely on jatkoa terveystietokannalle ja kattaa ajalta 2010-2022 yhteensä 84 balineesi-, itämaisen pitkäkarvan ja varianttipentueen tiedot. Kysely täytetään pentujen ollessa 4-viikkoisia ja sen täyttäminen on ehtona sille, että pentujen tiedot voidaan lisätä BaJaVan pentuvälitykseen. Kyselyn tulosten avulla terveystyöryhmä voi seurata pentuekokoja, synnytysongelmia, vastasyntyneiden kuolleisuutta ja rakennevikojen esiintyvyyttä. Näissä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista voidaan tiedottaa kasvattajia ja tarvittaessa reagoida esimerkiksi konsultoimalla eläinlääketieteen asiantuntijoita ja julkaisemalla suosituksia.

Yhteensä pentuja syntyi 393. 4 viikon iässä oli elossa 341 pentua. Yleisin pentuekoko oli 4-5 pentua (kuva 1). Pentuja menehtyi ensimmäisten neljän viikon aikana 52, eli syntyneistä pennuista menehtyi 13% ja myös 4 viikon kohdalla 4-5 pennun pentueet olivat tavallisimmat (kuva 2). Kuolinsyyt olivat vaihtelevia, yleisimpiä olivat hiipuminen, keskosuus tai kehittymättömyys, ja napatulehdus. Pari pentua lopetettiin kehityshäiriön takia (kitalakihalkio, takajalan epämuodostuma).

Kuva 1. Erikokoisten (1-8 pentua) pentueiden osuus (%) kaikista pentueista.

Kuva 2. Pentueiden koko 4 viikon kohdalla (%).

Pentueista 87% syntyi normaalisti, 3,5% synnytyksistä oli eläinlääkärin avustamia, ja sektiosynnytyksiä oli 9,5% (kuva 3).

Kuva 3. Synnytystapa (%).

 

Pennuista 7%:lla (27 pentua) oli synnynnäinen epämuodostuma. Pennuista 6:lla oli napatyrä, 2 rintalastakoukku, 1 vatsa-aukile, kahdella lattarinta, 6 häntämutka, 5 jalan/varpaiden kehityshäiriö (poikkeava varpaiden määrä, kampuratassu), 1 selkärankamutka, 2 kehityshäiriö/kehitys jäänyt kesken.

Keskimääräinen pentuekoko kasvoi aavistuksen vuosina 2010-2022 (kuva 4). Pentuekuolleisuus laskettiin vertaamalla syntyneiden ja 4 viikon iässä elossa olleiden pentujen suhdetta. Vuosina 2010-2022 pentukuolleisuudessa nähtiin laskeva trendi (kuva 5). Rotujen elinvoima vaikuttaa ainakin pentuekyselyn tulosten perusteella varsin hyvältä – pentueiden koot ovat hieman kasvaneet ja pentuja kuolee aiempaa vähemmän.

Kuva 4. Pentuekoon kehitys vuosina 2010-2022.

Kuva 5. Pentuekuolleisuuden (%) kehitys vuosina 2010-2022.

Sektiosynnytysten osuus vaihteli paljon eri vuosien välillä. Vuosina 2020-22 ei kuitenkaan raportoitu ainuttakaan sektiota, eli suuntaus näyttää hyvältä (kuva 6).

Kuva 6. Sektiosynnytysten osuus (%) vuosina 2010-2022.

Kuva 7. Pentuekoon vaikutus sektiosynnytysten osuuteen ja pentukuolleisuuteen.

 

Mielenkiintoista oli nähdä, miten pentueen koko vaikutti synnytystapaan ja pentujen selviytymiseen. Pienissä pentueissa jouduttiin suurempia pentueita useammin turvautumaan sektioon (kuva 7). Vähintään 4 pennun pentueissa sektiot olivat kohtalaisen harvinaisia, eli jos kohdussa on 4 tai useampi pentu, sujuu synnytys todennäköisesti normaalisti. Pentuekuolleisuus oli pienintä pentuekoon ääripäissä, eli todella pienissä ja todella suurissa pentueissa, joskin tilastoa voi vääristää se, että näitä pentueita oli vain yksittäisiä (kuva 7).

Pentuekysely on edelleen avoinna ja siihen kerätään jatkossakin tietoa balineesien, itämaisten pitkäkarvojen ja varianttien osalta.