Yhdistyksen esittely

Pieni mutta pirteä - BaJaVa ry

Vuonna 1986 saapui Suomeen ensimmäinen balineesi, int. ch. Vivelkattens Choko Kim Lee, alias Tuittu, joka raivasi itselleen sekä manttelinperijöilleen paikan maamme kissapiireissä. Ensimmäinen itämainen pitkäkarva puolestaan tuotiin Suomeen vuonna 1990. Nämä kissat valloittivat pian parin kokeneen ja vastuuntuntoisen kissankasvattajan sydämen saaden heidät omistautumaan kyseisten rotujen kasvatukselle. Balineesit ja itämaiset pitkäkarvat olivat tulleet jäädäkseen.

Balineesien ja itämaisten pitkäkarvojen suosion kasvaessa hitaasti, mutta tasaisen varmasti, koettiin oman yhdistyksen perustaminen tarpeelliseksi. Vuonna 1991 haaveesta tuli totta, kun 19. tammikuuta pidettiin BALI-JAVANEESI ry:n perustamiskokous. Puheenjohtajaksi valittiin Auli Ojennus, joka toimi menestyksekkäästi yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 1991 - 1993. Tänä ajanjaksona yhdistys kehittyi pienestä, vielä vihreästä yhdistyksestä hyvin aktiiviseksi ja toimintakykyiseksi, tosin edelleenkin pieneksi yhdistykseksi. Tarja Rantasen aloittaessa vuonna 1994 uutena puheenjohtajana toiminta oli jo lähtenyt hyvin käyntiin - yhdistys järjesti mm. erittäin hyvin menestyneen esittelynäyttelyn Lohjalla. Vuonna 1996 puheenjohtajan nuija siirtyi hetkeksi jälleen Auli Ojennukselle. Vuonna 1997 puheenjohtajana toimi Tuomo Aro. Hänen aikanaan yhdistys mm. sai omat Internet-sivunsa. Vuonna 1998 puheenjohtajuus siirtyi Jan Nyströmille ja 2002 Inga-Lill Klingbergille. Elina Ferm, toimi puheenjohtajana 2005-2020. Lilja Nyberg valittiin puheenjohtajaksi 2021.

Yhdistyksen pääasiallisena tarkoituksena on valvoa ja edistää balineesien ja itämaisten pitkäkarvojen kasvatusta ja tunnetuksi tekemistä sekä toimia näistä roduista kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Yhdistys edustaa balineesien ja itämaisten pitkäkarvojen ohella myös näiden kasvatuksessa käytettäviä siamilaisia ja itämaisia. Tällaisia siamilaisia ja itämaisia kutsutaan varianteiksi, koska ne kantavat perimässään pitkäkarvageeniä.

Yhdistys julkaisee jäsentiedotteita aina tarpeen mukaan. Yhdistyksen toimintaan kuuluu olennaisena osana myös edustamiensa rotujen pentuvälitys, kasvatusneuvonta sekä jäsenistön erilaisten tapaamisten, kuten esimerkiksi jo perinteeksi muodostuneen kesätapaamisten, järjestäminen.

Tänä päivänä BaJaVa ry:ssä (nimi muutettiin vuoden 2004 alussa) on noin 60 jäsentä ja 15 rotua harrastavaa aktiivista kasvattajaa. Yhdistyksen paras valtti on ehkä juuri pienestä koosta johtuva lämmin yhteishenki ja avoimuus. Ihmisten tuntiessa toisensa ja toistensa kissat tuntuma rotujen kasvatuskenttään on hyvä ja mahdollisista ongelmistakin on helpompi keskustella avoimesti. Pieni joukko rohkaisee myös aktiivisuuteen. Pienen joukon jokainen jäsen on hyvin tärkeä ja jokaisella on konkreettisempi mahdollisuus vaikuttaa. Yhdistyksen jäsenet ovat aidosti kiinnostuneita edustamistaan roduista ja niiden puolesta työskentelemisestä. Mottona onkin, että yhdistystoiminnasta tulee olla hyötyä, mutta ennen kaikkea sen tulee olla hauskaa ja virkistävää harrastustoimintaa! Jos olet kiinnostunut yhdistyksestä ja kyseisistä roduista, voit tiedustella lisää BaJaVa ry:n toiminnasta yhdistyksen toimihenkilöiltä.