Yhteenveto

Kasvatuksen ja jalostuksen lähtökohtana tulee olla eläimen terveys ja hyvinvointi. On olennaista tietää, millaisia sairauksia rodulla voi olla. Riittävä tieto ja otanta rodustamme antaa työkalut kasvatukselle, jotta osaamme kiinnittää huomiota sairauksiin, niiden yleisyyteen sekä ennaltaehkäistä mahdollisia perinnöllisiä sairauksia. Tavoitteena meillä on tiedostaa mahdolliset ongelmakohdat sekä pitkällä tähtäimellä saada entistä terveempi ja pitkäikäisempi rotu kuitenkin säilyttäen rodun ominaisimmat piirteet niin ulkonäöllisesti kuin luonteessakin.


BaJaVa:n hallitus perusti vuonna 2010 rodulle oman terveystyöryhmän, jonka tarkoituksena on tiedottaa jäsenille ajankohtaisista hyvinvointiin liittyvistä asioista, Suomen Kissaliiton säännöistä ja suosituksista sekä hankkia tietoa itämaistyyppisten kissojen terveystilanteesta, periytyvistä sairauksista ja muista terveysongelmista.

Tietoa päivitetään Kasvatuksen tavoiteohjelmaan tänne kotisivuille. TERVEYSTIETOKANTA auttaa seuraamaan rotumme terveystilannetta sitä mukaan, kun kissojen terveystietoja sinne lisätään. Seurannalla ei ole takarajaa vaan tämä on monen vuoden projekt